{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"41432","categories":["1458"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"41432_(1).jpg","img_alt":"","img_title":"","protected_image":"41432_(1).png"}],"additional_image_count":1,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"audio\/gramofoni\/pioneer-gramofon-pl-990","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"mediavista_processed":"0","on_stock_in_shop_selling_on_webshop":null,"on_stock_in_shop_not_selling_on_webshop":null,"protected_image":"41432.png","code":"PL 990","bar_code":"4977729333794","brand":"Pioneer","price":"22999","image":"41432.jpg","weight":"0","ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"1","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"19549","tax":"20","promote_on_home":"0","created":"2011-09-26","updated":"2019-03-20 14:25:35","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"4586","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.8","search_score":"0","cena_niza_redovna":"19549","cena_niza_akcijska":"0","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","sef_name":"audio\/gramofoni\/pioneer-gramofon-pl-990","id":"257743","conf_languages_id":"1","name":"PIONEER Gramofon PL-990","description":"<\/title>\r\n<!-- TABELA SA SLIKOM LEVO-->\r\n<table align=\"center\" border=\"0\" style=\"box-shadow: 1px 2px 5px lightgray;margin-top:15px\" width=\"100%\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"text-align:justify;border-top: white 10px solid;border-bottom: white 10px solid;border-right: white 10px solid\" valign=\"centre\" width=\"45%\">\r\n\t\t\t\t<div style=\"text-align: center;margin-bottom:0px\">\r\n\t\t\t\t\t<img alt=\"hp1\" src=\"\/UserFiles\/Image\/2655b.jpg\" style=\"width: 80%;\" \/>\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t\t<td style=\"text-align:justify;padding:3%;vertical-align:middle;color: gray;border: white 10px solid\" valign=\"top\" width=\"55%\">\r\n\t\t\t\t<h3 style=\"color:black; margin-top: 0; padding-bottom: 10px;\">\r\n\t\t\t\t\t<strong>\u010cist i kvalitetan zvuk<\/strong>\r\n\t\t\t\t<\/h3>\r\n\r\n\t\t\t\t<p>\r\n\t\t\t\t\tSada mo\u017eete dobiti najprecizni zvuk sa Vaših plo\u010da zahvaljujuc\u0301i gramofonu Pioneer PL-990. Potpuno je automatizovan tako da c\u0301e spre\u010diti grebanje ili uništavanje Vaših plo\u010da na neki drugi na\u010din. Ure\u0111aj je dobio zanimljiv, ali tako\u0111e i namenski dizajn zbog koga izgleda zaista prival\u010dno sa tankom i odgovarajuc\u0301om uskla\u0111enošc\u0301u boja. Tako\u0111e, njegov plasti\u010dni deo spre\u010dava penetraciju prljavštine i prašine, tako da kada je gramofon neaktivan, igla ne trpi i ne propada.\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<!-- TABELA SA SLIKOM DESNO-->\r\n\r\n<table align=\"center\" border=\"0\" style=\"box-shadow: 1px 2px 5px lightgray;margin-top:15px\" width=\"100%\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"text-align:justify;padding:3%;color: gray;vertical-align:middle;border: white 10px solid\" valign=\"top\" width=\"55%\">\r\n\t\t\t\t<h3 style=\"color:black;text-align:initial;margin-top: 0; padding-bottom: 10px;\">\r\n\t\t\t\t\t<strong>Mehanika<\/strong>\r\n\t\t\t\t<\/h3>\r\n\r\n\t\t\t\t<p>\r\n\t\t\t\t\tGromofonska plo\u010da sadr\u017ei DC servo motor koji rotira to\u010dkic\u0301 sa optimalnom brzinom i opremljena je stroboskopom za precizno kopiranje gramofonske brzine. Sa kaišem koji zamenjuje manje moderne i kvalitetne gumene trake, dobijate dve brzine, odnosno 33. 33 i 1\/3 i 45, tako da mo\u017eete u\u017eivati u kratkotrajnim plo\u010dama.\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t\t<td style=\"text-align:justify;border-top: white 10px solid;border-bottom: white 10px solid;border-right: white 10px solid\" valign=\"centre\" width=\"45%\">\r\n\t\t\t\t<div style=\"text-align: center;margin-bottom:0px\">\r\n\t\t\t\t\t<img alt=\"hp2\" src=\"\/UserFiles\/Image\/2655b1.jpg\" style=\"width: 80%;\" \/>\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<!-- TABELA SA SLIKOM LEVO-->\r\n\r\n<table align=\"center\" border=\"0\" style=\"box-shadow: 1px 2px 5px lightgray;margin-top:15px\" width=\"100%\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"text-align:justify;border-top: white 10px solid;border-bottom: white 10px solid;border-right: white 10px solid\" valign=\"centre\" width=\"45%\">\r\n\t\t\t\t<div style=\"text-align: center;margin-bottom:0px\">\r\n\t\t\t\t\t<img alt=\"hp1\" src=\"\/UserFiles\/Image\/192893.jpg\" style=\"width: 80%;\" \/>\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t\t<td style=\"text-align:justify;padding:3%;vertical-align:middle;color: gray;border: white 10px solid\" valign=\"top\" width=\"55%\">\r\n\t\t\t\t<h3 style=\"color:black; margin-top: 0; padding-bottom: 10px;\">\r\n\t\t\t\t\t<strong>Igla<\/strong>\r\n\t\t\t\t<\/h3>\r\n\r\n\t\t\t\t<p>\r\n\t\t\t\t\tIgla je tipi\u010dno dijamant sa malim pre\u010dnikom kako bi se što je moguc\u0301e više uklopila u \u017eljebove na plo\u010di i tako\u0111e je pri\u010dvršc\u0301ena za ravnu traku koja je tako\u0111e male te\u017eine i time zadr\u017eava vec\u0301u osetljivost koja se odupire rezonancama i tako ne ometa ambijentalni kvalitet reprodukcije.\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<!-- TABELA SA SLIKOM DESNO-->\r\n\r\n<table align=\"center\" border=\"0\" style=\"box-shadow: 1px 2px 5px lightgray;margin-top:15px\" width=\"100%\">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr>\r\n\t\t\t<td style=\"text-align:justify;padding:3%;color: gray;vertical-align:middle;border: white 10px solid\" valign=\"top\" width=\"55%\">\r\n\t\t\t\t<h3 style=\"color:black;text-align:initial;margin-top: 0; padding-bottom: 10px;\">\r\n\t\t\t\t\t<strong>Pretpoja\u010dalo<\/strong>\r\n\t\t\t\t<\/h3>\r\n\r\n\t\t\t\t<p>\r\n\t\t\t\t\tGramofonska plo\u010da je opremljena MM pretpoja\u010dalom i ne zahteva PHONO izlaz za bolje ili optimizovane performanse, mo\u017ee se automatski povezati sa zvu\u010dnicima kako biste u\u017eivali u neverovatnom zvuku. Ovo ga povezuje sa bilo kojim linijskim ulazom poja\u010dala ili drugog sli\u010dnog ure\u0111aja.\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t\t<td style=\"text-align:justify;border-top: white 10px solid;border-bottom: white 10px solid;border-right: white 10px solid\" valign=\"centre\" width=\"45%\">\r\n\t\t\t\t<div style=\"text-align: center;margin-bottom:0px\">\r\n\t\t\t\t\t<img alt=\"hp2\" src=\"\/UserFiles\/Image\/78920.jpg\" style=\"width: 80%;\" \/>\r\n\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n\r\n<h1 style=\"font-size:28px;\">\r\n\t \r\n<\/h1>","type":"GRAMOFON","short_description":"\u2022 Kompletno automatsko funkcionisanje\r\n\u2022 Jako osetljiva igla, otporna na rezonaciju, za bolje i\u0161\u010ditavanje plo\u010da\r\n\u2022 Precizni DC servo motor za preciznije i ravnomernije rotiranje plo\u010de\r\n\u2022 Kertrid\u017e konektor univerzalnog tipa\r\n\u2022 Uklju\u010deni Phono EQ","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":"","title_tag_image":"","brand_image":"Pioneer.jpg","brand_sef_url":"pioneer","stock_num":"1","gw_stock":0,"nav_id":"119296"}],"user":"not_logged"}