Vivax klime sa 5 godina garancije


Novi uslovi "Vivax - 5 godina garancije" primenjuju se na kupce koji kupe Vivax klima uređaj u perioud od 15. juna do 31. avgusta 2015.

Kupac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od kupovine popunjen formular "Obrazac prijave 5-godišnje garancije" zajedno sa potrebnom dokumentacijom kojom dokazuje kupovinu (kopija računa ili priznanica, izjava o saobraznosti) pošalje u elektronskom obliku na e-mail servis@kimtec.rs ili putem pošte na adresu KIM-TEC doo Viline Vode bb, Beograd, kako bi kupac bio registrovan, a uređaj tretiran kao uređaj sa 5-godišnjom garancijom na teritoriji srbije - 3 godine (2 godine zakonska saobraznost plus 1 godina bezuslovne garancije), plus 2 godine uz redovan godišnji servis.


Pogledajte sve Vivax klima uređaje.