Početna strana > TEHNOWEB finansiranje

TEHNOWEB FINANSIRANJE


Opšti uslovi za odobravanje
http://www.tehnomanija.rs/UserFiles/Image/cat-title-underline.gif

 
Državljanstvo Korisnik mora biti državljanin RS
Starost korisnika Minimalna starost 18 godina u trenutku apliciranja.  Korisnici Web Mastercard 68 godina u trenutku apliciranja, za Web kredite 65 godina u momentu otplate poslednje rate.
Zaposlenje  Na neodređeno vreme. Minimalno 6 meseci radnog staža. Penzioneri mogu aplicirati ukoliko ispunjavaju uslove koji se tiču godina starosti. Vlasnici samostalnih radnji i njihovi zaposleni mogu aplicirati.
Minimalna mesečna primanja 14.000 rsd 

Napomena:
Korisnici Web kartice/kredita ne moraju biti komitenti Raiffeisen banke.

Ovde možete preuzeti Zahtev za Tehnoweb kredit u pdf formatu.
preuzmi (98.6 kb)
24 rate - TEHNOWEB XXL - NOVO!
http://www.tehnomanija.rs/UserFiles/Image/cat-title-underline.gif
*TEHNOWEB XXL* Raiffeisen Web Mastercard (installment)
 
Kamatna stopa celokupan iznos kamate snosi Tehnomanija
Iznos kreditnog limita od 8.000 RSD  do 500.000 RSD (sa overenom potvrdom o zaposlenju)
od 8.000 do 60.000 rsd (bez potvrde o zaposlenju)
Ročnost 24 rate
Naknada za obradu zahteva - bez naknade
- 230 din mesečno za održavanje kartice ili računa
Učešće 0%
Trošak prevremene otplate duga 0%
Obezbeđenje bez obezbeđenja
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije 230 rsd (2 eur)

Detaljnije:
Proizvod koji je ponudjen mozete kupiti na 24 rate, celokupan iznos kamate snosi Vasa Tehnomanija.
Cena proizvoda je podeljena na zeljeni broj rata, u zavisnosti od vrste robe koju kupujete ili Vase kreditne sposobnosti postoji mogućnost da ćete imati obavezu uplate ucesca. Ovaj vid finansiranja je dinarski – nije vezan za stranu valutu.

Mastercard Web je jedinstven proizvod na nasem trzistu koji kombinuje omogucava dva principa otplate - installment i revolving. Prilikom odobravanja kartice klijentu se odobrava kreditni limit. Urednim klijentima Banka ce po otplati 3. rate karticu poslati na kućnu adresu. Aktivacijom kartice stičete mogućnost raspolaganja dodatnim sredstvima koju sam Vam već odobrena i otplatu po revolving principu. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, podizanje gotovine na bankomatima i za plaćanje robe putem Interneta i MOTO transakcija.TEHNOWEB zeleni kredit
http://www.tehnomanija.rs/UserFiles/Image/cat-title-underline.gif

 
Kamatna stopa bez troškova, celokupan iznos kamate snosi Tehnomanija d.o.o
Iznos kredita 100€ - 5000€, indeksiran u EUR
Ročnost 3 - 18 rata
Trošak obrade 0%
Učešće minimalno 30%
Naknada za administriranje kredita 1% godišnje na preostalu glavnicu
Trošak prevremene otplate duga bez troškova
Obezbeđenje lična menica korisnika kredita
Namena kupovina bele tehnike A, A+ ili A++ klase
Minimalna mesečna primanja 14.000 rsd


Detaljnije:
Kredit namenjen isključivo za finansiranje bele tehnike za koju postoji oznaka energetske efikasnosti, tzv. vinjetu. Putem ove vrste kredita, mozete kupiti aparate sa energetskom oznakom A,A+,A++ i mašine za sušenje, kao i mašine za pranje i sušenje sa energetskom klasom B.
Kredit je indeksiran u EUR, zaduženje se obračunava po SREDNjEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE, na dan obrade kredita kao i na dan uplate rate. Rata se isplaćuje u protivdinarskoj vrednosti. Da bi klijent aplicirao za ovaj kredit, neophodan je overen zahtev u firmi, bez obzira na iznos kredita.
- Za odobrenje Tehnoweb zelenog kredita kupac nije u obavezi da menja banku.   - Kreditirani iznos, koji je indeksiran u EUR, otplaćuje se u jednakim ratama. Rata se uplaćuje po srednjem kursu na dan uplate. Da bi ste aplicirali za kredit, neophodno je da popunite zahtev i da ga overite u firmi gde ste zaposleni. Sa popunjenim zahtevom i ličnom kartom, kredit se odobrava na licu mesta u brzo i jednostavno, bez odlaska u banku.
- Za sve kredite koji imaju preko 12 rata klijent plaća proviziju banci u visini 1% na ostatak duga. Provizija se plaća nakon 12 meseci.

Predmet kreditiranja može biti energetski efikasna bela tehnika i klima uredjaji. Kredit je indeksiran u EUR. Za kredit mogu aplicirati sva lica od 18 godina ( u trenutku apliciranja) do 65 godina starosti (u trenutku otplate poslednje rate),koji su državljani Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Klijent ne mora da ima otvoren tekući račun u banci sa kojom saradjujemo.

Neophodni dokumenti prilikom apliciranja za kredit su:
- Za zaposlena lica: lična karta i uredno popunjen obrazac zahteva za kredit koji je overen u firmi zaposlenja klijenta. Uslov za odobrenje kredita je i da klijent bude zaposlen poslednja 3 meseca kod istog poslodavca i da ima najmanje 6 meseci ukupnog radnog staža. Važnost zahteva je 30 dana od datuma overe obrasca u firmi.
- Za penzionere: lična karta i penzioni ček (ili uverenje iz PIO fonda) novijeg datuma.

Primer:

 
OPŠTI USLOVI KREDITIRANjA
Nominalna kamatna stopa (NKS)        0%
Troškovi obrade kredita                      0%
Broj rata kredita       3-18 rata + 2 meseca grejs perioda
Minimalna mesečna primanja      12.000 dinara
Minimalno učešće                               30%
Primer kredita:

Kupujete frižider koji, na dan obračuna kredita vredi 540€ u dinarskoj protivvrednosti.
Kao učešće u kreditu na početku kupac plaća 30% tj. 162€.
Prvi period, do 2 meseca predstavlja grejs period, dok ostalih 18 meseci otplaćujete mesečno po 21€ u dinarskoj protivvrednosti.
18 meseci po 21€ = 378€ + učešće 162€ = 540€TEHNOWEB kartica
http://www.tehnomanija.rs/UserFiles/Image/cat-title-underline.gif

 
  *Tehnoweb* Raiffeisen DINARSKA MASTERCARD WEB (installment)
Kamatna stopa celokupan iznos kamate snosi Tehnomanija d.o.o
Iznos kreditnog limita od 8.000 RSD  do 500.000 RSD (sa overenom potvrdom o zaposlenju)
od 8.000 do 60.000 rsd (bez potvrde o zaposlenju)
Rok otplate 3 - 12 rata
Naknada za obradu zahteva  bez naknade
Učešće 0%
Trošak prevremene otplate duga 0%
Obezbeđenje bez obezbeđenja
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije bez naknade

Detaljnije:
Proizvod koji je ponuđen možete kupiti do 12 rata, celokupan iznos kamate snosi Vaša Tehnomanija.
Cena proizvoda je podeljena na željeni broj rata, u zavisnosti od vrste robe koju kupujete postoji mogućnost da ćete imati obavezu uplate ucesca. Ovaj vid finansiranja je dinarski – nije vezan za stranu valutu.

Mastercard Web je jedinstven proizvod na nasem trzistu koji kombinuje omogucava dva principa otplate - installment i revolving. Prilikom odobravanja kartice klijentu se odobrava kreditni limit. Urednim klijentima Banka ce po otplati 3. rate karticu poslati na kućnu adresu. Aktivacijom kartice stičete mogućnost raspolaganja dodatnim sredstvima koju sam Vam već odobrena i otplatu po revolving principu. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, podizanje gotovine na bankomatima i za plaćanje robe putem Interneta i MOTO transakcija.RAIFFEISEN Mastercard WEB
http://www.tehnomanija.rs/UserFiles/Image/cat-title-underline.gif


 
  Raiffeisen Mastercard Web (installment princip)
Kamatna stopa 30% godišnje, fiksna
Iznos kredita od 8.000 RSD  do 500.000 RSD (sa overenom potvrdom o zaposlenju)
od 8.000 do 60.000 rsd (bez potvrde o zaposlenju)
Ročnost 3 - 20 rata 
Naknada za obradu zahteva 3% godišnje pripisano glavnici
Učešće 0% opciono
Trošak prevremene otplate duga bez troška prevremene otplate
Obezbeđenje bez obezbedjenja
Provizija za administriranje bez provizije


Detaljnije:
Mastercard Web je jedinstven proizvod na nasem trzistu koji u sebi kombinuje karakteristike kredita i kartice. Podrazumeva dva principa otplate - installment i revolving. Prilikom odobravanja kartice klijentu se odobrava kreditni limit. Urednim klijentima Banka ce po otplati 3. rate karticu poslati na kućnu adresu. Aktivacijom kartice stičete mogućnost raspolaganja dodatnim sredstvima koju sam Vam već odobrena. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, podizanje gotovine na bankomatima i za plaćanje robe putem Interneta i MOTO transakcija.Dugoročni dinarski WEB kredit
http://www.tehnomanija.rs/UserFiles/Image/cat-title-underline.gif


 
  Raiffeisen DUGOROČNI DINARSKI WEB KREDIT
Nominalna kamatna stopa 30% godisnje, fiksna
Iznos kredita od 8.000 RSD  do 400.000 RSD (sa overenom potvrdom o zaposlenju od strane poslodavca)
od 8.000 do 60.000 rsd (bez potvrde o zaposlenju)
Rok otplate 21 - 48 rata
Naknada za obradu zahteva 3% finansira se iz kredita
Učešće 0% opciono
Provizija za prevremenu otplatu ne obračunava se
Obezbeđenje bez obezbeđenja
Provizija za administriranje (godišnje) 1% od ostatka duga
Minimalna mesečna primanja 14.000 rsd
 
vrh strane