Magazin
Početna strana > Magazin > Tehnološka revolucija > Sve je relativno već ceo vek

Sve je relativno već ceo vek

Prostor i vreme zavise od toga odakle se mere. Dva posmatrača sa baterijskim lampama putuju brzim vozovima. Svaki od njih može da tvrdi da je prvi uključio svoju lampu i da pritom bude u pravu, posmatrano sa njegove tačke gledišta.

Ovu teoriju nam približava još jedan zanimljiv eksperiment. Naime u njemu jedan brat blizanac putuje svemirskim brodom približno brzini svetlosti, dok drugi ostaje na Zemlji. Po povratku na Zemlju, prvi blizanac otkriva da je brat koji je ostao na Zemlji ostario brže od njega. Paradoks se javlja nakon što se razmotri protok vremena iz ugla oba blizanca. Ovaj eksperiment je poznat pod nazivom Paradoks blizanaca.

Pošto se blizanac u kosmosu kreće gotovo brzinom svetlosti, njegov sat otkucava čak 86% sporije u odnosu na zemaljski. To znači da blizanac koji putuje stari mnogo sporije, i ako se vrati na Zemlju nakon napunjenih pet godina, zateći će svog brata znatno starijeg, tačnije starog 110 godina.


Više informacija na Popular Science
vrh strane