Početna strana > OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG TAKMIČENJA „HOOVER FINALE!”

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG TAKMIČENJA „HOOVER FINALE!”


1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA TAKMIČENJA
Tehnomanija D.O.O., Milutina Milankovića 1d, 11000 Beograd, PIB:100416234, Matični broj: 17233041 (u daljem tekstu „Organizator”).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA TAKMIČENJA
Takmičenje se organizuje pod nazivom „HOOVER FINALE” (u daljem tekstu: “Takmičenje”). Takmičenje se organizuje 9.07.2016. godine od 11h. Takmičenje se organizuje u cilju promocije kompanije Tehnomanija i kompanije Candy-Hoover kao sponzora.

3. MESTO ORGANIZOVANJA TAKMIČENJA
Takmičenje se organizuje na Tehnomanija prodajnom mestu u ulici Omladinskih brigada 86, Novi Beograd

4. OPIS TAKMIČENJA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU
Pravo učešća na Takmičenju imaju sva punoletna lica sa boravištem u Republici Srbiji, koji se prijave na takmičenje putem formulara koji je objavljen na sajtu www.tehnomanija.rs. Popunjavanjem prijave na Takmičenje prihvataju se Pravila takmičenja.

Učesnici će imati zadatak da na najbrži mogući način usisaju datu površinu, ali i da vrate usisivač u prvobitni položaj.

5. VRSTA NAGRADA
1. nagrada je mašina za veš GC4 1072D2 
2. nagrada je usisivac TS70 TS2S011
3. nagrada je paročistač SSNHB 1300

6. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA
Organizator preko ličnih podataka koje su učesnici ostavili u okviru davanja saglasnosti obaveštava pobednike o pobedi na Takmičenju. Ukoliko organizator ne može kontaktirati pobednika, pobednik je dužan da dostavi Organizatoru broj telefona ili email preko koga Organizator može stupiti u kontakt sa pobednikom i od njega pribaviti neophodne podatke.
Prilikom obaveštavanja, Organizator će obavestiti pobednika o datumu predaje nagrade. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš).
Ukoliko pobednik Takmičenja postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, u kom slučaju se nagrađivanje pomera za jedno mesto.
Nagrade će biti dodeljene najakasnije 14 dana od dana završetka takmičenja.

7. DISKVALIFIKACIJA IZ TAKMIČENJA
Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti pravila Takmičenja je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije iz daljeg takmičenja onog učesnika ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni, ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način ometa igru, Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Takmičenja, bez daljeg obrazloženja.

8. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Zaposleni u Tehnomaniji nemaju pravo da učestvuju u Takmičenju.
Učestvujući u ovom Takmičenju učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

9. PUBLICITET 
Učešćem na Takmičenju učesnici su saglasni da se, ukoliko pobede, njihovo ime i prezime mogu koristiti za potrebe Organizatora bez naknade, u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala.

10. PREKID TAKMIČENJA
Takmičenju se može prekinuti jedino u slučaju nepredviđenih okolnosti, o čemu ce učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na fan strani organizatora.

11. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA TAKMIČENJA
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Takmičenja, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na svojoj Facebook fan stranici.
vrh strane