Ples Kosmosa na radio talasima


Astronomska istraživanja danas su zasnovana na brojnim naučnim kolaboracijama koje se prave kako bi se što efikasnije i finansijski prihvatljivije koristili najskuplji svetski teleskopi.

Počevši od sedamdesetih godina prošlog veka i ere prvih velikih svemirskih opservatorija namenjenih za snimanje onog spektra zračenja koji nije dostupan posmatranjima sa Zemlje (X-zraci, gama-zraci, infracrveno zračenje), pa sve do najnovijih optičkih teleskopa, nijedna oblast posmatračke astronomije nije bila u tolikoj ekspanziji kao što je to slučaj sa radio astronomijom. Radio astronomi danas pomalo u šali kažu da je konačno došlo vreme da se Svemir istražuje tanjirima i žicama. Da bismo shvatili u potpunosti njihovu tvrdnju, treba da naučimo više o tome kako funkcionišu radio teleskopi.


Šta je radio astronomija?

Radio teleskop je ništa drugo do tanjirasta (parabolična) antena spojena sa nekoliko elektronskih komponenti. Dovoljno je da imate čime da primite radio signal i da ga sprovedete u računar koji će vam omogućiti kasniju analizu i stvaranje slike onoga što ste snimali (radio mapa) i astronomsko zadovoljstvo može da počne. S obzirom da samo jednom radio antenom ne možemo da istražujemo najdetaljnije strukture u dalekom Kosmosu, ma koliko ta antena bila velika (najveći jednoantenski teleskop je Arecibo u Portoriku, prečnika čak 300m), moderna kosmologija je postavila zahtev da se naprave interferometri – sistemi koji povezuju nekoliko desetina, pa čak i stotina radio antena tako da njihov odziv funkcioniše kao jedan veliki teleskop. Danas je pomenuti pristup neophodan zbog toga što najskrivenije i najtamnije galaksije na radio nebu čine veliki deo neispitane populacije koja doseže daleko u prošlost Svemira. Njihovo otkrivanje moglo bi da nam da odgovore na mnoga ključna astronomska pitanja kao što su: Kako su galaksije evoluirale od vremena svog nastanka do danas? Da li su lokalni galaktički sistemi identični kao i oni na velikim rastojanjima (crvenim pomacima), ili se razlikuju po fizičkim svojstvima? Kakvo je poreklo prašine i gasa u Univerzumu? Gde počinju da se dešavaju prva galaktička protojata? Kako evoluira tamna materija?


Više informacija na Popular Science