Osigurana kupovina

 
Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da smo za naše kupce pripremili poklon polisu osiguranja. Svi korisnici koji u aprilu mesecu kupe Samsung belu tehniku sa spiska, Samsung televizore, Panasonic televizore ili R Machine konfiguracije dobijaju na poklon osiguranje stambenih pokretnosti. U zavisnosti od kupljenog proizvoda možete očekivati poklon osiguranje u vrednosti od 500.000 dinara, 750.000 ili čak do 1.000.000 dinara.Kako ostvarujete pravo na besplatno osiguranje?

Na kasi, prilikom plaćanja određenog proizvoda, dobijate:

Istovremeno, neophodno je da nam dostavite sledeće informacije prilikom same kupovine:
 • Ime i prezime osiguranika (lica kojem će biti plaćena naknada u slučaju štete – najjednostavije je da to bude sam kupac ili vlasnik domaćinstva-stana)
 • Adresu domaćinstva
 • Podatke o kupljenom uređaju
 • Podatak o sumi osiguranja koja je predmet osiguranja (odabrani paket)

Osiguranje počinje da važi od prvog dana u mesecu u odnosu na dan kupovine uređaja.Pogledajte sve artikle uz koje se ostvaruje pravo na poklon osiguranje


Šta može biti predmet osiguranja?
 • stambene i druge pokretnosti u stalno naseljenim stanovima i kućama koje su vlasništvo osiguranika i članova njegovog domaćinstva, kao i stvari koje oni koriste na osnovu vlasničkih prava, ugovora o najmu ili podnajmu.
 • stvari koje služe za opremanje stana i ličnu upotrebu;
 • gotovina, vrednosni papiri, umetnički predmeti, dragocenosti i
 • zbirke, kao što su npr. filatelističke, numizmatičke i sl.;
 • isprave i dokumenti;
 • stvari navedene u prve dve tačke ovog stava, smeštene upomoćnim prostorima.
 • boje i slikani ukrasi na zidu i građevinskoj stolariji, kao i razne vidljive zidne, podne i obloge na tavanicama u stanu. Boje i slikani ukrasi, kao i sve navedene obloge mogu biti predmet osiguranja i u pomoćnim prostorima, ako je tako navedeno u polisi.
 • stakla na prozorima i vratima stana, stakleni zidovi i pregrade u stanu, stakla na ulaznim vratima zasebnih stambenih kuća, stakla na prozorima i vratima pomoćnih prostora.Koji su OSIGURANI RIZICI?
 • Požar, udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad
 • Manifestacije i demonstracije
 • Poplava
 • Izlivanje vode
 • Klizanje tla
 • Odronjavanje zemljišta
 • Zidne, podne i plafonske obloge
 • Provalna krađa i razbojništvo
 • Stakla na prozorima i vratima
 • Odgovornost Osiguranika za štete učinjene trećim licima i njihovim stvarima.


VISINA POKRIĆA po osiguranim rizicima
 

R.br.

ŠIRINA POKRIĆA

VISINA POKRIĆA

1.

Požar i udar groma

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

2.

Eksplozija

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

3.

Oluja

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

4.

Grad

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

5.

Pad vazdušne letelice

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

6.

Manifestacije i demonstracije

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

7.

Poplava

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

8.

Izlivanje vode

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

9.

Klizanje tla

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

10.

Odronjavanje zemljišta

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

11.

Zidne, podne i plafonske obloge

Do ugovorene vrednosti

12.

Provalna krađa i razbojništvo:

 

 

- Za stvari domaćinstva u stanu

Do ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

 

- Za stvari domaćinstva na tavanu, u podrumu, garaži, na terasi i u šupi

Ukupno do 10% od ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

 

- Za novac i vrednosti u zaključanom smestištu

Do 5% od ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

 

- Za novac i vrednosti koje nisu u zaključanom smestištu

Najviše do 2,5% od minimalnih vrednosti za stvari domaćinstva u dvoiposobnom stanu

 

- Za umetničke predmete

Do 5% od ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

 

- Za zbirke (filatelističke, numizmatičke itd.)

Do 5% od ugovorene vrednosti za stvari domaćinstva

13.

Stakla na prozorima i vratima

Do ugovorene vrednosti

14.

Odgovornost Osiguranika za štete učinjene trećim licima i njihovim stvarima

Za svaki pojedinačni osigurani slučaj do 15% od ugovorene vrednosti za stvari domaćinstvaKako prijaviti ŠTETU?

Osiguranik ima obavezu da prijavi štetu, odmah po njenom nastanku, a najkasnije u roku od 3 dana. Najjednostavniji način da to učini je pozivom na brojeve telefona:  
 • 011/3404-900
 • 011/3404-928
 • ili na mejl: stete@triglav.rs


OBRAČUN štete

Šteta koju osiguranje pokriva obračunava se u slučaju:
 • uništenja ili nestanka osigurane stvari – po osiguranoj vrednosti stvari kod zaključenja likvidacije osiguranog slučaja;
 • oštećenja osigurane stvari – po troškovima popravka i materijala koliko bi iznosili po završetku likvidacije osiguranog slučaja, umanjenih za gubitak vrednosti stvari zbog habanja, starosti, ekonomske i tehničke zastarelosti (amortizacija);


MESTO osiguranja

Osiguranje važi dok su stvari u osiguranikovom stanu, kao i za vreme prevoza radi preseljenja u drugi stan.  
Osiguranje važi samo samo za područje Republike Srbije.


SUMA osiguranja

Osiguravač je u obavezi da nadoknadi štetu samo do visine ugovorene sume osiguranja.

PREDMET OSIGURANJA

STVARI
DOMAĆINSTVA

ZIDNE, PODNE
I PLAFONSKE OBLOGE

STAKLA NA
PROZORIMA I VRATIMA

Suma osiguranja

500.000,00 din.

25.000,00 din.

3.000,00 din.

Suma osiguranja

750.000,00 din.

45.000,00 din.

4.000,00 din.

Suma osiguranja

1.000.000,00 din.

55.000,00 din.

5.000,00 din.
Koji su RIZICI ISKLJUČENI IZ POKRIĆA?

Kao i svakim drugim ugovorom o osiguranju i u ovoj polisi su navedeni odredjeni rizici koji su u cilju preciznosti i izbegavanja eventualnih zloupotreba, isključeni iz pokrića.


„(1) Osiguravač ne pruža osiguravajuće  pokriće:  

1) U slučaju štete kod  požara ako je osigurana stvar bila izložena korisnoj vatri ili toploti radi obrade, prerade ili u druge svrhe (npr. prilikom peglanja, sušenja, prženja, pečenja, kuvanja, grejanja, dimljenja i sl.) Ili zbog toga što je stvar pala ili je stavljena u ognjište (peć, šporet) ili na njega, kao i u slučaju da je stvar pregorela, osmudila se, ili je progorela zbog cigareta, žeravice, svetiljke, peći i sl.;

2) U slučaju štete prouzrokovane udarom groma sa prenosom električne energije po električnim i drugim vodovima, ili štete nastale zbog delovanja električne energije, pregrejavanja, preopterećenja i atmosferskih uticaja (statističkih pritisaka i indukcije zbog atmosferskih pražnjenja i sličnih pojava), kao i štete na osiguračima bilo koje vrste, zaštitnim prekidačima, odvodima prenapona, gromobranima i sličnim uređajima, a koja nastane njihovim delovanjem.

3) U slučaju štete usled eksplozije nastale zbog miniranja koje obavlja osiguranik ili se miniranje obavlja u okviru dozvoljene delatnosti trećih lica, eksplozivnog izduvavanja iz peći i sličnih uređaja, eksplozije biološkog karaktera i probijanja zvučnog zida;

4) U slučaju štete prouzrokovane olujom, nastale zbog prodiranja kiše, grada, snega ili drugih nanosa kroz otvorene prozore ili druge otvore koji postoje na zgradi, izuzev otvora nastalih od oluje, kao i štete nastale usled kiše i drugih padavina na stvarima smeštenim na slobodnom prostoru, pod nadstrešnicama i u otvorenim zgradama, kao i u vozilima za prevoz stvari kod selidbe, štete nastale zbog snežnih nanosa ili težine snega, kao i štete na stvarima u slabo održavanoj ili dotrajaloj zgradi koja nije izgrađena na način uobičajen za mesto u kome se nalazi;

5) U slučaju štete nastale usled poplave, kao što su gljivice nastale usled vlage, sleganja tla kao posledica poplave, plavljenje vodom izlivenom iz kanalizacione mreže, osim ako je do izlivanja došlo zbog poplave ili bujice;

6) U slučaju štete prouzrokovane izlivanjem vode, iz otvorenih slavina u stanu osiguranika, ili štete nastale usled dotrajalosti, istrošenosti i korozije, gljivica nastalih usled vlage, lošeg održavanja vodovodne i kanalizacione mreže, uređaja za toplu vodu i parno grejanje, kao i druge uređaje ili nedovoljne zaštite od zamrzavanja, štete nastale usled izlivanja vode iz žljebova i cevi za odvod padavina, koja ja ugrađena u unutrašnjosti objekta, sleganja tla kao posledice izlivanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi, na samim vodovodnim i kanalizacionim cevima, uređajima i kotlovima;  

7) U slučaju štete nastale usled klizanja tla, ako je zemljište na kojem se nalazi zgrada u trenutku zaključivanja osiguranja u geološkom smislu već počelo da klizi, štete nastale zbog klizanja prouzrokovanog delatnošću čoveka (npr. zbog usecanja tla i sl.), štete nastale zbog ulegnuća ili sleganja tla i polaganog geološkog klizanja tla koje se ogleda u manjim pukotinama na zgradama;

8) U slučaju štete prouzrokovane provalnom krađom ako je počinitelj ušao u stan kroz otvoren prozor čija je donja ivica udaljena od tla manje od 1,6 metara i ako je izvršilo ili je u njoj učestvovalo ili bilo podstrekač lice koje sa osiguranikom živi u zajedničkom domaćinstvu;

9) U slučaju štete nastale usled razbijanja stakla, koja je nastala kod premeštanja ili nameštanja osiguranog stakla izvan osiguranikovog stana, zbog ogrebotina, izjedanja ili sličnih oštećenja na površini stakla;

10) U slučaju štete prouzrokovane odgovornošću osiguranika ako je štetu prouzrokovao namerno, ili je šteta nastala u vezi sa posedovanjem ili korišćenjem motornih vozila i drugih vozila na motorni pogon (traktora, samohodnih radnih mašina), vazdušnih letilica i vozila na vodi; štete koju pretrpi osiguranik, njegov bračni drug i deca, kao ni ostala lica u zajedničkom domaćinstvu; štete prouzrokovane na građevinskim delovima osiguranikovog stana; štete na stvarima ili na obavljenim poslovima koje je osiguranik ili neko drugo lice po njegovom nalogu ili za njegov račun izradio ili predao, ako je uzrok štete u izradi ili izručenju (predaji); štete koju prouzrokuju proizvodi sa nedostatkom; štete na tuđim stvarima koje je prouzrokovao osiguranik pri obavljanju zanatske ili neke druge delatnosti; štete koje su posledica zagađenja vazduha, vode i zemlje; štete na tuđim stvarima koje je osiguranik uzeo u zakup, na korišćenje, pozajmicu, na čuvanje, prenos i sl.; kao i štete koje na stvarima nastaju duže vreme zbog trajnog delovanja toplote, plina, dima, čađi, prašine, pare, vlage i padavina, plesni trešenja, lupanja i sl., pomeranja slojeva zemlje i poplave podzemnih voda.


PROCEDURA PRIJAVA ŠTETA

 
 • Osiguranik prijavljuje štetu na telefone:
  • 011/3404-900 i 011/3404-928,
  • Ili na mejl – stete@triglav.rs
 • Osiguranik je u obavezi da ostavi kontakt telefon nakon čega stručno lice iz Triglava dogovara izlazak na lice mesta;
 • Stručno lice iz Triglava snima štetu na licu mesta;
 • Obaveza osiguranika je  da dostavi eventualnu dodatnu dokumentaciju (račune i dr.);
 • Po kompletiranju dokumentacije, zahtev za isplatu štete se u roku od 14 dana likvidira i daje na plaćanje.