Nagrada The Platinum Technology Award
for Quality and Best Trade Name, Berlin, 2013.


 
Nagrada za kvalitet i najbolji brend u kategoriji maloprodaje električnih i elektronskih aparata za domaćinstvo.

Dodeljuje: OtherWays Association u okviru internacionalnog progama dodele nagrada i priznanja za standarde visokog kvaliteta, koji se fokusira na mikro ekonomske nivoe malih i srednjih kompanija  u cilju promocije ekonomskih odnosa i uspostavljanja novih komercijalnih i poslovnih kontakata.