MTS ponuda uz postpaid tarifne profile


 Cene su izražene u dinarima i važe uz navedeni paket.

 

Mix tafirni profili

Mix tarifni profili nude vam najveći broj minuta i SMS poruka u domaćem saobraćaju uključenih u pretplatu. Ova tarifa omogućava vam da izaberete tri Friends&Family broja iz mt:s mreže sa kojima ćete, nakon što potrošite minute uključene u pretplatu, razgovarati po znatno nižoj ceni, u iznosu od 3,95 din/min.

Specifičnost ove tarife je i u tome što saobraćaj uključen u mesečnu pretplatu koji niste potrošili u tekućem mesecu možete da iskoristite u narednom mesecu. Preneta količina saobraćaja može se iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta.U slučaju promene tarifnog profila, neiskorišćeni saobraćaj iz pretplate se ne prenosi u naredni mesec.

Mix tafirni profili
tl_files/design/mix400.gif tl_files/design/mix750.gif tl_files/design/mix1250.gif tl_files/design/mix2300.gif tl_files/design/mix3500.gif
Mesečna pretplata 480,00 900,00 1.500,00 2.760,00 4.200,00
Pozivi u domaćem saobraćaju uključeni
u mesečnu pretplatu
100 min. 250 min. 450 min. 1.500 min. u mt:s mreži 2.500 min. u mt:s mreži
750 min. van mt:s mreže 1.500 min. van mt:s mreže
Broj SMS poruka u domaćem saobraćaju
uključenih u mesečnu pretplatu
100 250 450 1.000 2.000

Cena mesečne pretplate prikazana je u dinarima, sa porezom.


 

Bel tafirni profili

Ako se opredelite za Bel tarifni profil obavezno izaberite i tri Friends & Family broja iz mt:s mreže i nakon što potrošite minute uključene u pretplatu, pozivajte ih po znatno nižoj ceni, u iznosu od 3,95 din/min.
 
Bel tafirni profili
tl_files/design/bel50.gif tl_files/design/bel100.gif tl_files/design/bel150.gif tl_files/design/bel200.gif tl_files/design/bel400.gif tl_files/design/bel1000.gif
     Mesečna pretplata 360,00 660,00 900,00 1080,00 1.800,00 3.600,00
     Pozivi u okviru mt:s mreže uključeni
     u mesečnu pretplatu
80 min. 160 min. 240 min. 320 min. 640 min. 1800min
     Pozivi izvan mt:s mreže u domaćem
     saobraćaju uključeni u mesečnu
     pretplatu
10 min. 20 min. 30 min. 40 min. 80 min. 100 min.
     Broj SMS poruka u domaćem saobraćaju
     uključenih u mesečnu pretplatu
50 100 150 200 400 200

Cena mesečne pretplate prikazana je u dinarima, sa porezom.
Obračunski interval je 60s. 


 

Mix Net tafirni profili

Uz odabrani Mix Net tarifni profil dobijate i određenu količinu podataka za prenos koji su uključeni u mesečnu pretplatu. U pretplatu su uključeni i minuti za razgovore i SMS poruke u domaćem saobraćaju, čija količina zavisi od vaših potreba, odnosno od Mix Net tarifnog profila za koji se odlučite.

Ovaj tarifni profil Vam omogućava i da saobraćaj uključen u mesečnu pretplatu koji niste potrošili u tekućem mesecu iskoristite u narednom mesecu.  Preneta količina saobraćaja može se iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta. U slučaju promene tarifnog profila, neiskorišćeni saobraćaj iz pretplate se ne prenosi u naredni mesec.

Mix Net tafirni profili
MixNet tarifni profil MixNetM MixNet tarifni profil MixNet tarifni profil MixNet tarifni profil
     Mesečna pretplata 660,00 1140,00 1.980,00 3,180,00 4,740,00
     Pozivi u domaćem saobraćaju uključeni u pretplatu 100 min. 300 min. 600 min. 1.000 min. 2.000 min.
     Broj SMS poruka u domaćem saobraćaju
     uključenih u pretplatu
200 600 1.500 3.000 10.000
     Prenos podataka u domaćem saobraćaju
     ključen u pretplatu
200 MB 600 MB 1,5 GB 3 GB 10 GB

Cena mesečne pretplate prikazana je u dinarima, sa porezom.
Obračunski interval je 60s.
Obračunska jedinica za prenos podataka je 1kB.