MILAN BLAGOJEVIĆ

Milan Blagojević iz Smedereva je privatna fabrika u okviru Invej grupacije. Osnovni asortiman prozvoda  su šporeti i peći na čvrsto gorivo / električni šporeti sa najvećim međunarodnim standardima kvaliteta.

Fabrika je otvorila svoj put na evropska i svetska tržišta svojim stalnim razvojem i prilagođavanjem zahtevima različitih tržišta. I danas izvozi svoje proizvode u pereko 35 zemalja sirom sveta.
Fabrika je osnovana 1923 god. i od tada do danas je stvorila prepoznatljivi proizvođački brend   tradicije i kvaliteta.
Ostvarene su saradnje sa francusko - belgijskom firmom ARTUR-MARTIN, korporacijom CANDY, HOOVER, ROSIERES, ZEROWATT, IBERNA, KELVINATOR, OTSEIN I GASFIRE.

Rukovodstvo MBS-a ima vodeću ulogu u primeni i stalnom poboljšavanju sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 .

www.mbs.rs