Masovna obrada slika

Ukoliko iz bilo kog razloga folder pun slika želite da obraditi na isti način - postoje razni programi koji ovaj posao mogu automatizovati, kao što je IrfanView.

Možete uraditi masovnu konverziju fajlova ili preimenovanje, dok vam dugme „Advanced“ sadrži podešavanja poput promene dimenzija i rezolucije slike, sečenja ivica, korekcije boja i osvetljenja, rotiranja i drugo. Valja napomenuti da IrfanView poseduje podršku za pregledanje i obradu RAW formata sa brojnih tipova fotoaparata.


Preuzeto iz novina Informer, rubrika Inovacija