Vox Electronics

LG televizori - 5 Godina bez brige


Ukoliko ste u periodu od 1. novembra 2015. do 17. januara 2016. kupili 2015 LG ULTRA HD LED televizor* u Srbiji i Crnoj Gori, imate pravo na posebne pogodnosti u toku promocije „LG 5 godina Bez Brige“, i na korišćenje svih prava i prednosti definisanih u detaljnim Uslovima koji se nalaze u prilogu, a koji su ovde ukratko izloženi:
  1. U prve dve godine od datuma kupovine pružamo eksplicitnu garanciju u punom obimu, što znači besplatnu popravku, besplatne rezervne delove i besplatnu popravku na licu mesta, ili u servisu po potrebi.
  2. U trećoj, četvrtoj i petoj godini pružamo garanciju koja obuhvata besplatnu popravku i besplatne rezervne delove. (besplatna popravka na licu mesta nije uključena)
  3. Izraz „LG 5 godina Bez Brige“ znači 5 godina od datuma kupovine, i treba je produžiti svaki put kada je Proizvod neispravan usled kvara u okviru perioda važenja garancije.
  4. Svaka pojedinačna popravka ili zamena biće zabeležena u garantnom listu koji je izdao LGEMK tokom 5-godišnjeg perioda
  5. Ako Proizvod mora da se zameni tokom trajanja „LG 5 godina Bez Brige“ (čak i nekoliko puta), imaćete pravo na zakonom propisane garantne uslove primenjive u vreme zamene Proizvoda, ili na eksplicitne garantne odredbe i uslove na osnovu sadašnjih Uslova do isteka prvobitnog roka „LG 5 godina Bez Brige” za Proizvod koji ste prvobitno kupili, koji god je korisniji za vas kao kupca .Ljubazno vas molimo da čuvate Sertifikat uz dokaz o kupovini (račun, pojednostavljeni račun, priznanica) i uz list o Saobraznosti, jer su to dokumenti na osnovu kojih ostvarujete pravo da koristite prava i prednosti ove kampanje.
* Proizvodi na koje se primenjuju ovi Uslovi su sledeći:
43UF640V 49UF640V 43UF6407 49UF6407 40UF671V 43UF671V 49UF671V 55UF671V 60UF671V 65UF671V 40UF675V 43UF675V 49UF675V 55UF675V 60UF675V 65UF675V 43UF6807 49UF6807 55UF6807 68UF6807 43UF680V 49UF680V 55UF680V 65UF680V 43UF690V 49UF690V 40UF695V 49UF695V 55UF695V 60UF695V 43UF6907 49UF6907 49UF6957 43UF770V 49UF770V 55UF770V 60UF770V 65UF770V 70UF770V 79UF770V 40UF772V 49UF772V 55UF772V 40UF778V 49UF778V 55UF778V 60UF778V 65UF778V 40UF7707 43UF7707 49UF7707 55UF7707 65UF7707 40UF7727 43UF7727  49UF7727 55UF7727 40UF7787 43UF7787 49UF7787 55UF7787 40UF778V 43UF778V 49UF778V 55UF778V 65UF778V 49UF800V 55UF800V 65UF800V 49UF8007 55UF8007 65UF8007 49UF850V 55UF850V 60UF850V 65UF850V 49UF851V 55UF851V 49UF852V 55UF852V 49UF8507 55UF8507 49UF8517 55UF8517 65UF8517 49UF8527 55UF8527 65UF8527 55UF860V 65UF860V 79UF860V 55UF8607 65UF8607 79UF8607 55UG870V 65UG870V 79UB980V 84UB980V 98UB980V 55UF950V 65UF950V 105UC9

Pogledajte sve televizore na kampanji "5 Godina Bez Brige"