Kupovina putem sindikalne prodaje


Ovim putem želimo da Vas obavestimo da Tehnomanija d.o.o ponovo odobrava  prodaju robe putem administrativne zabrane.

Za vrednosti kupljene robe od 10.000,00 do 80.000,00 dinara sa PDV-om, kupovina se može ostvariti na 12 mesečnih rata sa troškovima obrade zahteva od 5% godišnje.

Lica koja žele da kupe robu putem administrativne zabrane moraju imati Ugovor o radu na neodređeno (izuzev zaposlenih koji su na probnom radu).

Uslov za kupovinu putem administrativnih zabrana jeste ugovor poslodavca ili sindikalne organizacije sa Tehnomanijom doo.

Lica zainteresovana za kupovinu robe na kredit putem administrativne zabrane (u daljem tekstu korisnik kredita) dužna su da prilikom kupovine robe dostave Tehnomaniji d.o.o. sledeću dokumentaciju:

1. Overen i popunjen obrazac administrativne zabrane (4 primerka)
2. Fotokopija lične karte (2 primerka)
3. Izjava zaposlenog (4 primerka)
4. Popunjena blanko menica i menično ovlašćenje (1 menica i 1 menično ovlašćenje)


Kontakt mail za sva pitanja sindikalnaprodaja@tehnomanija.rs

 

Preuzmite potrebnu dokumentaciju: