KONČAR

Društvo KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o. je nastalo udruživanjem društva KONČAR - Štednjaci d.o.o. i KONČAR - Mali kućanski aparati d.o.o. krajem 1998. godine.
 
Društvo KONČAR - Štednjaci se razvilo iz društva GORAN, koje je u svom osnovnom programu proizvodilo štednjake na čvrsta goriva i ugostiteljsku opremu.

Fabrika GORAN se udružuje s fabrikom KONTAKT 1963. godine. Tada se usvaja proizvodnja u prvom redu uljnih peći i štednjaka, te električnih štednjaka i mašina za pranje veša u saradnji s nemačkom organizacijom AEG. U tom periodu dostignuta je proizvodnja od oko 150.000 komada aparata godišnje.
Društvo KONČAR - Mali kućni aparati sa sedištem u Samoboru razvilo se iz fabrike ELEKTRON, koja je proizvodila bojlere, pegle, usisače, kalorifere i dr. Fabrika ELEKTRON se 1963. godine udružuje s fabrikom KONTAKT.

Postojeća proizvodnja kućnih aparata se povećava i osavremenjuje, te se proširuje na kuhinjske friteze i parne pegle u saradnji s organizacijom AEG. U tom razdoblju proizvodnja pegla je porasla na preko 100.000 komada godišnje.
  
Oba pogona preduzeća KONTAKT, koja su proizvodila kućne aparate udružuju se s preduzećem RADE KONČAR 1970. godine. Nakon toga u oba ova pogona dolazi do značajnijeg usvajanja proizvodnje kućnih aparata na osnovu vlastitog razvoja, posebno u delu proizvodnje malih kućnih aparata i bojlera.

Kooperacijom, te otkupom alata i opreme osvaja se proizvodnja električkih, elektroplinskih i plinskih štednjaka, veš mašina, a osavremenjuje se proizvodnja malih kućnih aparata i bojlera primenom polimernih proizvoda sopstvenog razvoja i prerade.
Društvu se krajem 2004. godine pripajaju:
KONČAR – Trgovina i zastupstva d.d. i
KONČAR – Servis i prodaja d.d.

Nakon ovog udruživanja, društvo KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o., osim što se bavi proizvodnjom kućnih aparata vlastitog i kupljenog razvoja kao primarnom delatnošću, bavi se i proizvodnim uslugama, prodajom kućnih aparata sopstvene proizvodnje i iz kooperacije ili uvoza, te servisiranjem u garantnom i vangarantnom roku aparata sopstvene proizvodnje i aparata koje prodaje u Hrvatskoj.

Officijalni sajt Končara: www.koncar-ka.hr