Kompjutersko vođstvo

Kako bi nosivi displej za glavu, mogao da vas unapredi
Napisao Bryan Gardiner
Ilustrovao Paul LachineKlod Šenon i Edvard Torp su 1961., napravili prve nosive računare. Uređaj veličine paklice cigareta pratio je brzinu na ruletu i slao tonove preko radija u slušalicu kockara, i tako mu pomagao da predvidi gde će loptica da sleti. Cilj nosivih računara nije se od tada mnogo promenio.

Kao i kod Šenonovog i Torpovog sistema, Google Glass i drugi head-up display-evi (HUD) - raznih kompanija, uključujući Vuzix i Epson - namenjeni su da pojačaju svest osobe. Ali, najnoviji diskretni HUD-ovi mogu da učine mnogo više nego da povećaju našu stvarnost, oni mogu pomoći da se mi poboljšamo. Jedna od najnovijih metoda za podsticanje samopoboljšanja je da se svaki zadatak pretvori u igru. Takozvane gamification aplikacije vode rezultat u stvarnim životnim situacijama za promovisanje određenih ponašanja - bez obzira da li je to iznošenje smeća, odlazak na trčanje, ili davanje komplimenata nekome. Korisnici se takmiče i sa drugim igračima i sami sa sobom i to funkcioniše. Prema internom istraživanju, osoba koja koristi Fitbit health-and-fitness tracker, na primer, napravi 43 posto više koraka u proseku od onoga koji ga ne koristi i gubi u proseku oko 6 kg. Ipak sistemi imaju i probleme.

Korisnici moraju biti aktivno uključeni u proces ocenjivanja od početka do kraja, a ne da opciono,  ponekad nose uređaj, ili da čak ručno ubacuju ulazne podatke u smartfon aplikaciju. Ti prekidi, čak zadiranje u svakodnevni život, pretvara celo iskustvo u mukotrpan posao. Aplikacija ne zna kad lažete. Nošenje računara na sebi umesto sa sobom moglo bi da eliminiše sve ove mane. Google Glass prototip projektuje razne informacije - fotografije, e-mailove, mehanizme navigacije - na ekranu postavljenom ispred jednog oka. Sistem će najverovatnije imati svoj mobilni radio, tako da bi mogao da radi nezavisno od smartfona. Senzori pokreta, video kamera i GPS radio će omogućiti programerima da kodiraju aplikacije koje će da prate ponašanje osobe u stvarnom vremenu. HUD implementiran u Google Glass softver za prepoznavanje slika, na primer, mogao bi da prati šta osoba jede, čita i kupuje. Nove aplikacije mogu uspostaviti instant povratne informacije, možda nagradu za preskakanje jutarnje krofne u korist banane. Još naprednije praćenje na kraju može da dozvoli HUD-u da predvidi i spreči loše ponašanje umesto da ga samo snima. Google, Apple i Microsoft su već podneli patente za to, koji mogu da se koriste za praćenje onog što osoba gleda i da na taj način pomognu Hud-u da odgovori pozitivnim ili negativnim signalima u skladu sa tim. Dakle, ako Hud vidi da se osobi zenice šire kada prolazi pored bara na putu do teretane, mogao bi odmah da ispiše poruku "nastavi da hodaš."

Gamification ima problem; aplikacija ne zna kada vi slažete.

+49% Promena u težini recikliranih materijala godinu dana pošto je Sinsinati uveo podsticaje kroz program pod nazivom Recyclebank.Preuzeto iz časopisa Popular Science Srbija popsci.rs