Vox Electronics
Ko i zašto upravlja internetom?

Jedna od brojnih definicija Interneta ukazuje na mrežu svih mreža. Sam pojam mreže govori o nečemu struktuiranom, ali i decentralizovanom, sa brojnim ukrštanjima koji se mogu manifestovati kao stepeni slobode kretanja paketa sa informacijom.


Čak i na osnovu poznavanja bazičnih načina za korišćenje Interneta lako se mogu uvideti neke osobenosti ove „mreže mreža“:
  • sistem nije centralizovan, već je sve u krajevima – računarima: kako god da menjaš strukturu i svojstva mreže, informacija će na kraju ipak stići do odredišnog računara kroz bilo koji niz čvorova u nekoj od gotovo bezbroj kombinacija;
  • informacija na Internetu je neuništiva i ponovo upotrebljiva: jednom kada neka informacija „ode“ put Interneta, budite sigurni da je kopija sačunavana na bar nekom od velikog broj čvorova (servera) kroz koje je prošla.
U priči koja sledi o „upravljanju Internetom“, što je nesretni prevod originalnog „Internet Governance“ izraza, vredi se zapitati zašto ga treba regulisati, te definisati šta su problemi i izazovi.

 
Zašto?

Prosto pitanje „zašto treba regulisati Internet?“ nameće još prostiji odgovor: „zbog njegovog značaja“. Od perioda Internet zajednice gde je to bio samo medij za razmenu ideja za ograničen broj i soj ljudi, Internet je pretpeo mnoge slavne i neslavne momente, te se sada našao u situaciji da doslovce bude osnova savremenog društva, a pre svega savremenog poslovanja.
Milijarde dolara obrta elektronskog poslovanja i bankarstva dovoljan su razlog da se više ništa ne sme prepuštati slučaju, a da ne pominjemo sve veću moć komunikacija i informacija u modernom društvu. Činjenice same govore: Internet koristi preko 1.2 milijardi ljudi širom sveta, sa porastom od 2000. do 2007. u rasponu od 120% u Severnoj Americi, 875% u Africi i preko 920% na Bliskom Istoku. Procenjeni obrt elektronskog poslovanja je oko 150 milijardi dolara, sa tendencijom velikog rasta; samo Holanđani su u 2006. potrošili preko 2.8 milijardi evra na online kupovinu!


Više informacija na Popular Science