Facebook Save funkcija

Facebook Save funkcija vam u osnovi omogućava da sačuvate sve što vidite na društvenoj mreži, kako bi sadržaj pročitali kasnije - uključujući linkove, mesta, filmove i muziku.

Sve što sačuvate je uskladišteno u specijalnoj sekciji koja je privatna, a korisnik je naravno jedini koji zna i može da pristupi stvarima koje su sačuvane.

Preuzeto iz novina Informer, rubrika Inovacija