Dobar Miks


Jedna od novina Microsoft Office-a jeste Office Mix alatka.

Sajt mix.office.com je novi servis koji pretvara PowerPoint prezentacije u interaktivne online lekcije koje korisnik može da deli sa svima. Office Mix omogućava snimanje videa, audia, rukopisa, ubacivanje interaktivnih elemenata kao što su kvizovi i vežbe.


Preuzeto iz novina Informer, rubrika Inovacija