Chrome Remote Desktop za Android uređaje


Ako ste se ikad našli u prilici da vam je potreban brz pristup računaru, Google je izdao Chrome Remote Desktop aplikaciju za Android uređaje.

Preduslov je da Mac i Windows računari kojima se želi ostvariti pristup imaju omogućen daljinski pristup (remote access, i potom učitati Android app na pametnom telefonu (pa čak i tabletu), odabrati računar i početi koristiti po potrebi.

Preuzeto iz novina Informer, rubrika Inovacija