BRITA
 
1966. godine kompaniju Brita osnovao je Hajnc Hankamer u Nemačkoj, a prvi proizvod brenda su bili filteri za demineralizaciju vode.


Bitne godine u istoriji kompanije:

1970
 • Prvi bokal s filterom za vodu za kućnu upotrebu.

1980
 • Prvi profesionalni filter za vodu za komercijalnu upotrebu.
 • Početak međunarodne distribucije.

1987
 • BRITA je u Nemačkoj postala sinonim za filtere za vodu („German Standards“, Arcum Publishers, Keln 1987., www.arcum.de).

1996
 • Druga generacija – Markus Hankamer postaje član glavne uprave.
 • BRITA je izabrana za „skrivenog šampiona“, odnosno nepoznatu vrlo uspešnu kompaniju sa svetski vodećim brendom (Prof. Herrman Simon, „Hidden Champions“, Harvard Business School Press, Boston, MA 1996, www.hbsp.com).
   
2001
 • Svetska inovacija: BRITA plasira na tržište prvi električni bokal sa ugrađenim filterom za vodu u Velikoj Britaniji, a zatim i u drugim zemljama.
 • Uvođenje sistema BRITA On Tap u Francuskoj, a zatim i u drugim zemljama.

2004
 • Početak razvoja ideje „BRITA integrisana rešenja“ (nove poslovne ideje o širenju oblasti primene BRITA patrona na druge kućne uređaje).

2005
 • BRITA integrisana rešenja uspostavljaju brojna partnerstva s drugim kompanijama (električni bokali, aparati za kafu i espreso).
 • Plasiranje na tržište nove generacije patrona MAXTRA i bokala s filterom za vodu Elemaris, Marella i Liquelli (za japansko tržište).
 • BRITA GmbH dobija nagradu oznakom TOP JOB priznanja za savremeno upravljanje ljudskim resursima, orijentisano ka budućnosti.

2006
 • 40 godina BRITA filtera za vodu. BRITA GmbH slavi svoju četrdesetogodišnjicu.
 • Uvođenje nove INTENZA patrone s filterom za primene BRITA integrisanih rešenja.
 • Uvođenje patrone s filterom koja se ugrađuje direktno u slavine (u saradnji s kompanijom Pegler, najpre u Velikoj Britaniji).

2007
 • Počela je dugoročna saradnja sa UNICEF-om
 • Pojavjuje se serija filtera za vodu u vidu staklenih bokala
 • BRITA GmbH primenjuje SAP
 • Otvara se fudbalski stadion BRITA Arena u Wiesbaden-u

2008
 • Osnovana su dva ogranka na tržištu Severne Amerike:
 • MAVEA LLC (S.A.D.) i MAVEA Canada Inc.(Kanada)
 • BRITA GmbH stiče još jednu lokaciju za svoju kompaniju u Taunuštajnu.

2009
 • Uspešno su dobijeni sertifikati u skladu sa standardom za upravljanje kvalitetom DIN EN ISO 9001 za BRITA GmbH
 • Što se tiče nove centrale kompanije u Taunuštajnu:
 • "BRITA Campus" pokazuje očiglednu posvećenost regionu i orijentaciji kompanije ka budućnosti.
 • Lansiranje PURITY C1000AC:  filter sa aktivnim ugljenikom za oblasti sa mekom vodom koji proizvodi BRITA  za upotrebu u sektoru ugostiteljstva i u automatima za kafu.
 • Navelia bokal filter za vodu osvaja nagradu "Crvena tačka" za 2009 godinu.

2010
 • Bokal filter za vodu (BRITA  pronalazak) proslavlja svoj 40-ti rođendan
 • Osniva sa enviva GmbH, nova kompanija koja je 100% vlasništvo BRITA  kompanije, i time se stiču prava da se proizvode i prodaju dispenseri za vodu koji se koriste enviva na licu mesta; iste godine enviva je dobila nagradu "Crvena tačka".
 • Pruža aktivnu podrišku očuvanju klime: BRITA  se u svojim pogonima u Taunuštajnu isključivo oslanja na napajanje iz hidroelektrane.
 • Plasira se filter za vodu koji se montira ispod sudopere BRITA "On Line" za još bolje filtriranje vode.

2011
 • BRITA GmbH je stekla vecinski udeo u IONOX Wasser- Technologie GmbH koji je aktivan u segmentu dispenzera za gaziranu vodu
 • Pokrenuta BRITA yource: električni kucni aparati za pripremu hladnih napitaka koji se razblažuju
 • Uspešno su dobijeni sertifikati BRITA GmbH I BRITA professional GmbH &Co KG u saglasnosti sa ISO 14001 I OHSAS 18001 standardi, očuvanje životne sredine I zdravlja.
 • Osnivač kompanije Heinz Hankammer proslavio svoj 80-ti rođendan.