Magazin
Početna strana > Magazin > Mali kućni aparati > Akvafor za čistu vodu

Akvafor za čistu vodu

Zašto je voda važna?
 
Da li znate da naše telo čini 70% vode? Ona je od vitalnog značaja za naše zdravlje, kao i vazduh koji udišemo. Za normalan rad svih sistema u organizmu, čovek treba da unese najmanje 1,5l vode dnevno. Ako se količina vode u organizmu smanji za samo 2%, osećamo se umorno, a ozbiljni zdravstveni problemi nastaju ako se smanji za 9%.

Neispravnost vode može da bude mehanička, fizičko-hemijska, organoleptička, pri tome posledice upotrebe zagađene vode mogu odmah da nastupe, kao i za nekoliko godina. Nažalost hronično trovanje niskim dozama štetnih supstanci najčešće se kasno konstatuje, kada je zdravlje već ugroženo.
Zašto su nam potrebni filteri za vodu?
Zato što je naše zdravlje, samo naša odgovornost!AKVAFOR

Akvafor je osnovan  1992. godine u Rusiji, u Sankt Petersburgu kao kompanija koja se bavi razvojem i proizvodnjom filtera za prečišćavanje vode za domaćinstvo. Glavni cilj kompanije je bezbednost potrošača. Visoki kvalitet proizvoda  potvrđuju sertifikati o kvalitetu izdati od strane vodećih nezavisnih svetskih organizacija.

Akvafor je lider među modernim tehnologijama prečišćava vode. U sastav svih Akvafor filtera ulazi Akvalen – jedinstveno specijalno vlakno koje povećava dejstvo drugih sorbenta i materijala (aktivnog uglja, jonoizmenjivačkih smola, srebra...), tako da postiže najveći postotak prečišćavanja vode u domaćinstvu. Njihova konstantna briga je da korisnici dobijaju samo čistu filtriranu vodu najboljeg kvaliteta.

U asortimanu Akvafora se ubrajaju: Bokali, Priključci na slavinu, Ugradni filteri, Filteri na bazi reverzne osmoze, Predfilteri, UV lampe, Dispenzeri.
Akvafor filtere za vodu koriste milioni porodica širom sveta.

Filteri Akvafor su izrađeni po najnovijoj tehnologiji. Postižu najveći procenat prečišćavanja vode:
  • od hlora 100%
  • od rđe 100%
  • od teških metala 98%           
  • od fenola 99%
  • od pesticida 95%
  • od naftnih derivata 98%

- Sprečavaju razmnožavanje bakterija;
- Propuštaju prirodne mineralne sastojke, što čini vodu ne samo čistom već i korisnom;
- Ne menjaju prirodnu PH vrednost;
- Uklanjaju suvišnu tvrdoću vode;
- Preporučeni za dečiju ishranu;


 Šta je to reverzna osmoza?
 
Ovaj proces prečišćavanja vode je trenutno najsavršeniji sistem, jer njegove netoksične polupmembrane propuštaju samo molekule vode, zadržavajući sve organske i neorganske elemente, bakterije i viruse sadržane u vodi, takođe i kamenac, arsen, nitrati, nitrite, gvože, itd. Tako idelano prečišćena voda se optimalno mineralizuje, stvarajući vodu sa niskim sadržajem minerala, preporučljivu za svakodnevnu i neograničenu upotrebu.
Život vode


Voda je najvažniji faktor u nastajanju života

Da li ste znali, da je čak 71% zemljine površine pokriveno vodom, a da se čovečije telo sastoji od 70% vode? Dakle, sav je život nastao i održava se u vodi. Voda je druga po redu ljudska potreba, jer čovek bez vazduha može živeti 4 minuta, bez vode 4 dana, a bez hrane 40 dana.
 
U svakom kruženju vode u prirodi , voda poprima nečistoće iz vazduha i zemlje. Velike količine otpadnih voda se slivaju u reke i jezera. U poljoprivredi se nekontrolisano koriste nitrati, pesticidi… Prirodne vode uvek sadrže veće ili manje količine rastvorenih  materija organskog i neorganskog porekla.

Voda na površini zemlje sadrži ogromne količine raznih mikroba, a to se isto dešava i podzemnim vodama koje se nalaze neposredno iznad prvog nepropusnog zemljišnog sloja, jer nema dovoljne  filtracijle.

Higijenski ispravna voda za piće je jedan od osnovnih uslova dobrog zdravlja. Gotovo 2/3 ukupnog stanovništva zemlje danas nema pitku vodu. Procenjuje se da u svetu dnevno umire 35.000 ljudi zbog bolesti uzrokovanih nedostatkom pitke vode i lošim kvalitetom vode.
Kako različiti zagađivači utiču na zdravlje

Mikrobiološki zagađivači: virusi, bakterije, paraziti i crvi izazivaju različita oboljenja: stomačne infekcije, kolera, tifus, hepatitis, malarija i druga crevna i zarazna oboljenja.

Toksikološki zagađivači: teški metali, hlor, hloroorganska jedinjenja, nitriti, nitrati i pesticidi. Ove štetne materije utiču na rad bubrega, nervnog sistema, krvotvornih organa (koštana srž, timus, slezina i limfni čvorovi). Izazivaju kardiovaskularna oboljenja i alergije.

Organoleptički zagađivači: gvožđe, soli tvrdoće (kamenac i mangan), mutnoća daje vodi neprijatan izgled, ukus, miris i boju, a takođe postaju uzrok alergijskih reakcija, oboljenja krvi, zglobova i krvnih sudova, kamenja u bubregu i žučnoj kesi.

Radiološka zagađenja: radionuklidi izazivaju umiranje i mutaciju ćelija u organizmu.

Takođe su i opasne alge, koje u vodi oslobađaju hepato i neurotoksine. Najvećem riziku infekcionih oboljenja su izložena deca, bolesnici i stariji ljudi. Za njih čak uslovno-patogene mikrobe predstavljaju opasnost. Čak i hlorisanje vode nije uvek efikasno, ukoliko voda sadrži mnogo organskih primesa.  

To se najčešće dešava u letnjem periodu, kada toplo vreme podstiče aktivno razmnožavanje algi.

Ove probleme može uspešno rešiti filter za prečišćavanje vode, Akvafor.

Proizvođač filtera za prečišćavanje vode, „Akvafor“- svesni svetske ekološke situacije zagađivanja vode, ozbiljno prilazi rešavanju problema prečišćavanja vode i zadovoljava potrebe potrošača širokim asortmanom filtrirajućih sistema. Lider među modernim tehnologijama prečišćavanja vode, „AKVAFOR“, u procesu proizvodnje koristi originalne konstrukcije i tehnološko-tehnička rešenja. zaštićene patentima USA, Rusije, Velike Britanije i Nemačke. Takođe za izradu filterta se koriste materijali najvišeg kvaliteta. U gore navedene spada jedinstvena, u Evropi, linija po proizvodnji karbonblokova na osnovi vlaknastih sorbenata, linija mešanja vlaknastih i granuliranih apsorbentnih materijala, najveća u Evropi proizvodnja jonoaktivnih vlakana. Specijalno napravljene za prečišćavanje vode, vlaknasti material AKVALEN u kombinaciji sa sitnim granuliranim sorbentima uspešno otklanjaju praktično sve smese iz vode. Nijedan štetan sastojak ne ostaje u vodi.

Voda kod nas u kuću stiže na razne načine: kod nekoga iz bunara, kod nekoga iz reke, dok većina koristi gradski vodovodni sistem. O svakome brine Akvafor. Tu se proizvode filteri za sve kategorije potrošača: nastavci na slavinu, bokali , stacionarni modeli sa posebnom slavinom za čistu vodu, a takođe visokoefikasni sistemi kompleksnog prečišćavanja na bazi reverzne osmoze. Od svih proizvođača na svetu, samo AKVAFOR ima tako široku lepezu proizvoda. Cene su najpristupačne na tržištu.

Širom sveta milioni porodica koriste Akvafor filtere za prečišćavanje vode koji pružaju sigurnost u svakom trenutku. Probajte i vi!
vrh strane