Akvafor - Čista voda za vašu porodicu
Luksuz koji možete priuštiti

 
Činjenica je da svakodnevno pijete kafu ne samo sa šećerom i mlekom, nego i sa hlorom i drugim nepoželjnim sastojcima (poput rđe, pesticida, teških metala, nafthnih derivata, itd.) SAMO AKO NEMATE FILTER ZA PREČIŠĆAVANJE VODE!


ZAŠTO TREBA PREČIŠĆAVATI VODU?

Voda je osnova života. Još u osnovnoj školi naučili smo da voda čini 70% našeg tela. Za sve što radimo naše telo zahteva vodu. Voda izgrađuje, reguliše, prenosi, čisti i pomaže u ishrani svakog pojedinog dela tela. Čovek može bez hrane živeti i više od mesec dana, ali bez vode samo nekoliko dana.

Voda je poznata kao „univerzalan rastvarač“ ona će na putu do naših slavina, u manjoj ili većoj količini rastvoriti gotovo sve na šta naiđe. Nečistoće koje nalazimo u vodi uključuju atmosferske plinove, minerale, organske supstance i jedinjenja korišćena prilikom transporta ili skladištenja vode.

Kvalitet vode koju pijete može radikalno uticati na vaše zdravlje. Posledice konzumiranja neprečišćene vode mogu se osetiti odmah, a mogu se pojaviti tek nakon nekoliko godina. Upravo zato od životne je važnosti koristiti samo najčistiju vodu.


NAJČEŠĆI UZROCI NEPREČIŠĆENE PIJAĆE VODE

1. Industrija – Ogromne količine štetnih materija i gasova dižu se iz dimnjaka industrijkih objekata u atmosferu i putem padavina se vraćaju na zemlju i u vodonosne slojeve. Otpadne industrijske vode zagađuju reke i jezera.
2. Poljoprivreda – U oblastima intenzivne poljoprivrede, kiša ispira poljoprivredno zemljište odvodeći u podzemlje velike količine veštačkog đubriva, herbicida, pesticide.
3. Deponije – Veliki broj deponija ne odgovara propisanim standardima, a još veći problem su divlje deponije, neretko i uz same izvore vode. Zagađenja sa deponija kreću se neprimetno ali stalno i sa sasvim izvesnim i pogubnim ishodom za vode.
4. Saobraćajnice – Veliki uzrok zagađenja izvorišta predstavljaju otpadne vode saobraćajnica koje sadrže mineralna ulja, teške metale i slično, koje odlaze u zemlju i dalje u vodovod.
5. Vodovodne cevi – U vodovodnim instalacijama (pogotovo starijim) mogu se nalaziti različiti oblici zagađenja kao teški metali (olovo, živa, cink, bakar, nikl, itd), rđa, kamenac i druge.
6. Hemikalije korišćene u procesu obrade vode – Po zdravlje su najopasnije posledice korišćenja hlora, aluminijum sulfata i natrijum flourida. Hlor je nužno zlo, dezinfekcija hlorom je efikasna, no njegovi propratni učinci za ljudsko zdravlje su pogubni i nepopravljivi.Nisu bez razloga propisane minimalne dopuštene količine hlora u vodi.

Napomena: Navedene štetne primese ne moraju biti nužno prisutne u Vašoj vodi iz slavine!

 

AKVAFOR, proizvođač filtera za vodu iz Sankt Peterburga, Rusija, IMA REŠENJE!

U potrazi za najvišim kvalitetom u prečišćavanju vode Akvafor je razvio i implementirao naprednu tehnologiju filtriranja vode. Zahvaljujući korišćenju inovativnog vlaknastog absorbenta AQUALEN™ u kombinaciji sa najkvalitetnijim aktivnim ugljom filteri Akvafor pouzdano, efikasno i bez povrata zadržavaju štetne primese. AQUALEN™ omogućava efikasno korišćenje srebra u obliku nano kristala kao bakteriocidnog dodatka, što značajno povećeva efikasnost filtera u borbi sa bakterijama i za razliku od uobičajnih filtera garantuje da neće doći do ispiranja srebra u čistu vodu.

Sastojci filtera sa AQUALEN™ stvaraju volumensku 3D matricu zahvaljajući čemu voda kontaktira sa većom površinom sorbenta, što rezultira potpunim i dubokim prečišćavanjem vode.

Asortiman Akvafor-a je prilagođen za sve probleme sa vodom širom celog sveta! Akvafor filteri bespovratno otklanjaju iz vode rđu, teške metale, pesticide, naftne derivate, hlor, fenole, i druge štetne primese, uključujući i bakterije, viruse, arsen.

FILTERI SU ISPITANI I PREPORUČENI ZA DEČIJU ISHRANU I SIGURNO ŠTITE ZDRAVLJE VAŠE PORODICE!