Početna strana > Societe Generale

Societe Generale

Uslovi kreditiranja sa učešćem:
 • Rok oplate do 12,24 i 36 meseci u zavisnosti od vrednosti robe
 • Minimalni iznos 15.000,00 na 12 meseci
 • Od 15.000,00 na 24 meseca
 • od 40.000,00 na 36 meseci
 • Učešće 20%
 • Kamatna stopa na mesečnom nivou 2%
 • Kredit je podložan revolarizaciji ako dođe do promene kursa Eura za više 5% od dana puštanja kredita u tečaj
 • Maksimalno mesečno opterećenje mesečne zarade 30%

Primer:

Vrednost robe Učešće Iznos kredita Rata na 12 meseci Rata na 24 meseci Rata na 36 meseci
40.000,00 8.000,00 32.000,00 3.025,91 1.691,88 1.255,45

Uslovi kreditiranja bez učešća:
 • Rok oplate 12 meseci
 • Minimalni iznos 10.000,00
 • Maksimalni iznos 50.000,00
 • Bez revolarizacije
 • Kamatna stopa na mesečnom nivou od 2.5%
 • Maksimalno mesečno opterećenje zarade 40%

Primer:

Vrednost robe Učešće Iznos kredita Rata na 12 meseci
40.000,00 0 40.000,00 4.246,93
vrh strane