Početna strana > Raiffeisen Bank web krediti

RAIFFEISEN BANK WEB KREDITI

WEB KREDIT - INTERNETOM SE ZNA STATUS KREDITA ZA 15 MINUTA

VISINA KREDITA:

Dinarski kredit: 8000 – 172 000
Kredit sa valutnom klauzulom: 100 € - 2000 €

Min.  20% učešća u gotovini koje se uplaćuje u prodavnici

PERIOD OTPLATE

Kratkoročni Dinarski do 12 meseci
Dugoročni 12 – 36 meseci
TV uređaji  rok otplate max 48 meseci
bela tehnika rok otplate max 48 meseci
DVD + video rok otplate max 36 meseci
Klima rok otplate max 36 meseci
Mali kućni aparati rok otplate max 36 meseci
Audio oprema rok otplate max 36 meseci
Digitalne i foto kamere rok otplate max 24 meseci

KORISNICI WEB KREDITA

Lica zaposlena na određeno, neodređeno vreme i penzioneri, vlasnici i zaposleni u STR, SUR i SZR.
Starosna granica 18 – 65 god (radi se na tome da se starosna granica pomeri na 68 god)
Penzioneri donose uverenje o poslednja tri primanja koje dobijaju u PIO fondu.

Pri dolasku u radnju daje mu se obrazac za WEB kredite.
Sve sto je u žutom polju popunjava klijent na poslu.
Obavezno je napomenuti da moraju biti imena i prezimena, funkcija i potpisi dve različite osobe, od koje jedna nije klijent.
Na fotokopiji LK obavezan potpis kupca, prodavca i pečat Tehnomanije
Dok je kupac prisutan unose se podaci na zahtev za WEB kredite u upitnik.

Potrebni dokumenti  koji se šalju u banku:

  • Zahtev za WEB kredit
  • Originalna profaktura
  • Kopija LK
  • Dokaz o uplati učešća

Na kompjuteru izađe tačna rata u koju su uračunate sve nadoknade i kamate.
Kredit se vraća mesečnim uplatnicama koje se šalju na kućnu adreu ili trajnim nalogom sa tekućeg računa.

vrh strane