Početna strana > Meridian Bank

MERIDIAN BANK

INSTANT KREDIT

Krediti se preliminarno odobravaju za 15 min. se zna status

 • Visina kredita: 3000 din – 500 000 din
 • Period otplate: 6 – 36 meseci
 • Efektivna  kamatna stopa krece se od 17% do 20%
 • 20 % depozita od vrednosti robe, koje se vraćaju na kraju otplate kredita
 • zaduženje plate max 30% od visine plate
 • ako je korisnik fizičko lice  mora biti u stalnom random odnosu na neodređeno
 • vreme duže od 3 godine, kod istog poslodavca min 2 godine

Za penzionere:

 1. Ne sme imati vise od 65 godina u trenutku otplate kredita
 2. Mora primate penziju preko Meridijan banke

Meridijan banka ne odobrava kredite sledećim licima:

 1. Svi zaposleni vojsi SCG koji ne primaju platu preko Meridijan banke
 2. Sva lica koja paušalno plaćaju porez

Napomena:
Svaki korisnik za kojeg se kroz aplikaciju stigne do koraka “kreiraj zahtev” (odmah se štampa u tri primerka) mora potpisati zahtev, bez obzira što će zahtev možda biti odbijen ili će korisnik odustati od kredita, zahtev mora stići u banku potpisan.

Kada se dođe do štampanja  ZAHTEVA štampa se u tri primerka od kojih jedan se nosi u na overu kod svog poslodavca.

Nakon preliminarnog odobravanja potrebna je da se donese i:

 • Fotokopija LK
 • Fotokopija radne knjižice
 • Kopija komunalnog računa sa istom adresom kao i u LK
 • 2 menice
vrh strane